להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ השלימה רכישת מרכז מסחרי בעיר וורסלן במערב בגרמניה

להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ השלימה רכישת מרכז מסחרי בעיר וורסלן במערב בגרמניה

להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ השלימה רכישת מרכז מסחרי בשטח 3,000  מ"ר בעיר וורסלן במערב בגרמניה תמורת 4.25 מיליון אירו (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום