להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ במו"מ לרכישת 6 נכסים מניבים בגרמניה

להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ במו"מ לרכישת 6 נכסים מניבים בגרמניה

 להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ במו"מ לרכישת 6 נכסים מניבים בגרמניה תמורת 26.5 מיליון אירו ( לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום