לא בבית ולא במשרד – הפתרון הוא חללי עבודה בבנייני מגורים

לא בבית ולא במשרד – הפתרון הוא חללי עבודה בבנייני מגורים

 

לא בבית ולא במשרד – הפתרון הוא חללי עבודה בבנייני מגורים (TheMarker).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום