כלל ביטוח רוכשת מחצית מפרויקט נדל"ני במרכז העסקים של ב"ש

כלל ביטוח רוכשת מחצית מפרויקט נדל"ני במרכז העסקים של ב"ש

כלל ביטוח רוכשת מחצית מפרויקט נדל"ני במרכז העסקים של ב"ש ( גלובס).

 

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום