ישרס חברה להשקעות בע"מ רכשה מקרקעין ברמת גן

ישרס חברה להשקעות בע"מ רכשה מקרקעין ברמת גן

 

חברת בת של ישרס חברה להשקעות בע"מ רכשה מקרקעין ברמת גן תמורת 58 מיליון ₪ ( לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום