ישרס חברה להשקעות בע"מ רוכשת את מתחם נווה אילן

ישרס חברה להשקעות בע"מ רוכשת את מתחם נווה אילן

ישרס חברה להשקעות בע"מ רוכשת את מתחם נווה אילן עם שטח השכרה בנוי של 22,500 מ"ר המשמש לתקשורת, משרדים ואחסנה תמורת 255 מיליון ₪ (לדיווח החברה). 

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום