ישרס חברה להשקעות בע"מ מכרה קרקע של מתחם משרד החוץ בירושלים

ישרס חברה להשקעות בע"מ מכרה קרקע של מתחם משרד החוץ בירושלים

חברת בת של ישרס חברה להשקעות בע"מ מכרה קרקע של מתחם משרד החוץ בירושלים למטרת דיור ומשרדים תמורת 161 מיליון ₪ (לדיווח החברה). 

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום