ישרס חברה להשקעות בע"מ מכרה בית דיור מוגן בכפר שמריהו

ישרס חברה להשקעות בע"מ מכרה בית דיור מוגן בכפר שמריהו

ישרס חברה להשקעות בע"מ מכרה בית דיור מוגן בכפר שמריהו תמורת 125 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום