ישרס חברה להשקעות בע"מ מכרה את חלקה לחברת גב-ים לקרקעות בע"מ בפרויקט רמת הנשיא בחיפה

ישרס חברה להשקעות בע"מ מכרה את חלקה לחברת גב-ים לקרקעות בע"מ בפרויקט רמת הנשיא בחיפה

חברת בת של ישרס חברה להשקעות בע"מ מכרה את חלקה 50%  לחברת גב-ים לקרקעות בע"מ תמורת 70 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום