ישרוטל ובנייני העיר הלבנה יקימו מלון בדיזנגוף 99 בת"א

ישרוטל ובנייני העיר הלבנה יקימו מלון בדיזנגוף 99 בת"א

ישרוטל ובנייני העיר הלבנה יקימו מלון בדיזנגוף 99 בת"א (גלובס).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום