ישראל קנדה תהפוך את בית יורוקום ברמת גן למגדל של 55 קומות

ישראל קנדה תהפוך את בית יורוקום ברמת גן למגדל של 55 קומות

 ישראל קנדה תהפוך את בית יורוקום ברמת גן למגדל של 55 קומות ( ynet).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום