ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ רכשה קרקע לשימוש תעשייה בנתניה

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ רכשה קרקע לשימוש תעשייה בנתניה

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ רכשה קרקע של 72 דונם לשימוש תעשייה בנתניה תמורת 134 מיליון ₪ ( לדיווח החברה ).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום