ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ רכשה זכויות חכירה של 17 דונם במתחם "שערי צדק הישן" בירושלים

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ רכשה זכויות חכירה של 17 דונם במתחם "שערי צדק הישן" בירושלים

 

חברת בת של ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ רכשה זכויות חכירה של 17 דונם במתחם "שערי צדק הישן" בירושלים תמורת 512 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום