ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ רכשה את יתרת 50% מהזכויות בבניין בנק לאומי בתל אביב

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ רכשה את יתרת 50% מהזכויות בבניין בנק לאומי בתל אביב

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ רכשה את יתרת 50% מהזכויות בבניין בנק לאומי בתל אביב בתמורה לסך כולל ברוטו של כ-220 מיליון ש"ח והכניסה את מור קופות גמל כמשקיע בשיעור של 18% ( לדיווח ישראל קנדה ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום