ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ רכשה את אלעד ישראל מגורים החדשה בע"מ

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ רכשה את אלעד ישראל מגורים החדשה בע"מ

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ רכשה את אלעד ישראל מגורים החדשה בע"מ תמורת 205 מיליון ₪ (לדיווח ישראל קנדה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום