ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ מקדמת פרויקט פינוי בינוי בנייני מגורים ושטחים מסחרים בקריית היובל ירושלים

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ מקדמת פרויקט פינוי בינוי בנייני מגורים ושטחים מסחרים בקריית היובל ירושלים

 

חברה מוחזקת של ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ מקדמת פרויקט פינוי בינוי להקמת בנייני מגורים ושטחים מסחרים בשכונת קריית היובל ירושלים ( לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום