ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ זכתה במכרז לרכישת קרקע בשטח של כ 2,400 מ"ר בנווה גן ברמת השרון

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ זכתה במכרז לרכישת קרקע בשטח של כ 2,400 מ"ר בנווה גן ברמת השרון

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ זכתה במכרז לרכישת קרקע בשטח של כ 2,400 מ"ר בנווה גן ברמת השרון (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום