ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ זכתה במכרז לרכישת מתחם שערי צדק

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ זכתה במכרז לרכישת מתחם שערי צדק

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ זכתה במכרז לרכישת מתחם שערי צדק תמורת 537.5 מיליון ש"ח (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום