ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ ו אלקטרה בע"מ מכרו מגרשים בסנט פטרסבורג ברוסיה

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ ו אלקטרה בע"מ מכרו מגרשים בסנט פטרסבורג ברוסיה

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ ו אלקטרה בע"מ מכרו מגרשים בסנט פטרסבורג ברוסיה תמורת 40 מיליון $ (לדיווח אלקטרה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום