ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ התקשרה בהסכם אופציה לרכישת מקרקעין למגורים, מסחר ומלונאות בתל אביב

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ התקשרה בהסכם אופציה לרכישת מקרקעין למגורים, מסחר ומלונאות בתל אביב

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ התקשרה בהסכם אופציה לרכישת מקרקעין בשטח של 1,067 מ"ר למגורים, מסחר ומלונאות בתל אביב תמורת 53 מיליון ₪ (לדיווח החברה).  

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.

האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום