ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ השלימה רכישת קרקע בשטח 12.4 דונם ברח' הרצל תל אביב

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ השלימה רכישת קרקע בשטח 12.4 דונם ברח' הרצל תל אביב

 

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ השלימה רכישת קרקע בשטח  12.4 דונם ברח' הרצל תל אביב תמורת 685 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום