ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ השלימה את רכישת השליטה במלון פאבליקה הרצליה

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ השלימה את רכישת השליטה במלון פאבליקה הרצליה

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ השלימה את רכישת השליטה במלון פאבליקה הרצליה תמורת 142 מיליון ₪ ( לדיווח ישראל קנדה ).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום