ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ במו"מ עם אקרו נדל"ן ייזום בע"מ לרכישת 50% בפרויקט קנדה אקרו בסיטי

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ במו"מ עם אקרו נדל"ן ייזום בע"מ לרכישת 50% בפרויקט קנדה אקרו בסיטי

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ  במו"מ עם אקרו נדל"ן ייזום בע"מ לרכישת 50% בפרויקט קנדה אקרו בסיטי הידוע בשם "בנין בנק לאומי" תמורת 120 מיליון ₪ (לדיווח ישראל קנדה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום