ישראל קנדה במו"מ לרכישת המלונות של פויו זבלודוביץ'

ישראל קנדה במו"מ לרכישת המלונות של פויו זבלודוביץ'

 

ישראל קנדה במו"מ לרכישת המלונות של פויו זבלודוביץ' במאות מיליוני שקלים (TheMarker).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום