ישראכרט בע"מ תשכור בנין משרדים בן כ 19 אלף מ"ר ב "מתחם ה-BBC" בבני ברק

ישראכרט בע"מ תשכור בנין משרדים בן כ 19 אלף מ"ר ב "מתחם ה-BBC" בבני ברק

 

ישראכרט בע"מ התקשרה עם תדהר ייזום הרצליה בע"מ, כלל חברה לביטוח בע"מ, אחרים בהסכם לשכירת בנין משרדים בן כ 19 אלף מ"ר ב "מתחם ה-BBC" בבני ברק (לדיווח ישראכרט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום