ישראכרט בע"מ חתמה על הסכם שכירות בבנין משרדים בבני ברק ובמו"מ למכירת בית ישראכרט

ישראכרט בע"מ חתמה על הסכם שכירות בבנין משרדים בבני ברק ובמו"מ למכירת בית ישראכרט

ישראכרט בע"מ חתמה על הסכם שכירות בבנין משרדים בבני ברק ובמו"מ למכירת בית ישראכרט תמורת 126 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום