ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ מכרה שטח ומבנה הבנוי עליו בדרום ת"א

ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ מכרה שטח ומבנה הבנוי עליו בדרום ת"א

חברת בת של ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ מכרה שטח של 1,856 מ"ר ומבנה הבנוי עליו בדרום ת"א תמורת 33.4 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום