יצחק תשובה מוכר את מרבית נכסי אלעד קנדה

יצחק תשובה מוכר את מרבית נכסי אלעד קנדה

יצחק תשובה מוכר את מרבית נכסי אלעד קנדה בכ-381 מיליון דולר (גלובס).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום