יסודות על הגג: תוכניות למגורים מעל חניוני מטרו

יסודות על הגג: תוכניות למגורים מעל חניוני מטרו

 

יסודות על הגג: תוכניות למגורים מעל חניוני מטרו (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום