חללי העבודה חטפו מכה קשה מהקורונה. כך הם מנסים להמציא את עצמם מחדש

חללי העבודה חטפו מכה קשה מהקורונה. כך הם מנסים להמציא את עצמם מחדש

 

חללי העבודה חטפו מכה קשה מהקורונה. כך הם מנסים להמציא את עצמם מחדש (גלובס).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום