חזרה לשגרה: ראש עיריית ניו יורק קורא להחזיר את העובדים למשרדים

חזרה לשגרה: ראש עיריית ניו יורק קורא להחזיר את העובדים למשרדים

 

 

חזרה לשגרה: ראש עיריית ניו יורק קורא להחזיר את העובדים למשרדים (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום