חג'ג' יזום נדל"ן בע"מ מכרה זכויות בנייה בפרויקט איינשטיין 36 א' בתל אביב

חג'ג' יזום נדל"ן בע"מ מכרה זכויות בנייה בפרויקט איינשטיין 36 א' בתל אביב

חברה בת של חג'ג' יזום נדל"ן בע"מ מכרה זכויות בנייה בפרויקט איינשטיין 36 א' בתל אביב תמורת כ 262 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום