חברת TSG שכרה משרדים מקבוצת מבנה באור יהודה

חברת TSG שכרה משרדים מקבוצת מבנה באור יהודה

חברת TSG שכרה משרדים מ קבוצת מבנה באור יהודה ב-4 מיליון שקל לשנה ( גלובס).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום