חברת Carr נכנסת לשוק הנדל"ן המניב באוסטין

חברת Carr נכנסת לשוק הנדל"ן המניב באוסטין

חברת Carr נכנסת לשוק הנדל"ן המניב באוסטין בעסקה של 315 מיליון דולר (.(TheMarker

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום