חברת השקעות דיסקונט בע"מ מוכרת ל וויי – בוקס נדל"ן בע"מ את בית רומנו בתל אביב

חברת השקעות דיסקונט בע"מ מוכרת ל וויי – בוקס נדל"ן בע"מ את בית רומנו בתל אביב

חברת השקעות דיסקונט בע"מ מוכרת ל וויי – בוקס נדל"ן בע"מ את בית רומנו בתל אביב תמורת 371 מיליון ₪ ( לדיווח וויי – בוקס).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום