חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ תבנה כ 600 יח' דיור בברשוב פולין

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ תבנה כ 600 יח' דיור בברשוב פולין

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ תבנה כ 600 יח' דיור בברשוב פולין. היקף הפרויקט 153 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום