חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ושותפים, מכרו קרקע בהרצליה הידועה בשם "פאת הים"

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ושותפים, מכרו קרקע בהרצליה הידועה בשם "פאת הים"

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ושותפים, מכרו קרקע בהרצליה הידועה בשם "פאת הים" תמורת 211.5 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום