חברת גב-ים לקרקעות בע"מ חתמה עם אפל על הסכם שכירות בחיפה

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ חתמה עם אפל על הסכם שכירות בחיפה

מת"ם – מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ חברת בת של חברת גב-ים לקרקעות בע"מ חתמה עם אפל על הסכם שכירות בשטח של 28 אלף מ"ר עילי וכ-620 מקומות חניה תת-קרקעיים ל-7 שנים תמורת 30 מיליון ₪ לשנה (לדיווח גב ים).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום