חברת גב ים לקרקעות בע"מ זכתה במכרז להקמת פארק עסקים ותעשייה בשטח האוניברסיטה העברית

חברת גב ים לקרקעות בע"מ זכתה במכרז להקמת פארק עסקים ותעשייה בשטח האוניברסיטה העברית

נדל"ן מסחרי בישראל

חברת גב ים לקרקעות בע"מ זכתה במכרז להקמת פארק עסקים ותעשייה בשטח האוניברסיטה העברית בירושלים בעלות של 1.4 מיליארד ₪ (לדיווח נכסים ובנין).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום