חברות הנדל"ן שדווקא פורחות עכשיו – בעלות מרכזים לוגיסטיים ומרכזי דאטה

חברות הנדל"ן שדווקא פורחות עכשיו – בעלות מרכזים לוגיסטיים ומרכזי דאטה

חברות הנדל"ן שדווקא פורחות עכשיו – בעלות מרכזים לוגיסטיים ומרכזי דאטה (TheMarker).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום