חברות הבנייה ימשיכו לעבוד במתכונת מלאה, הענף כולו הוגדר חיוני למשק

חברות הבנייה ימשיכו לעבוד במתכונת מלאה, הענף כולו הוגדר חיוני למשק

 

חברות הבנייה ימשיכו לעבוד במתכונת מלאה, הענף כולו הוגדר חיוני למשק (כלכליסט).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום