חברה לנכסים ולבנין בע"מ מכרה נכס מניב ברח' פינסקר בתל אביב

חברה לנכסים ולבנין בע"מ מכרה נכס מניב ברח' פינסקר בתל אביב

חברה לנכסים ולבנין בע"מ מכרה נכס מניב בשטח 4,200 מ"ר המשמש למשרדים ומסחר ברח' פינסקר בתל אביב תמורת 57 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום