חברה לנכסים ולבנין בע"מ מכרה את ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ ל-כידן דהרי ו-ירון אדיב

חברה לנכסים ולבנין בע"מ מכרה את ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ ל-כידן דהרי ו-ירון אדיב

חברה לנכסים ולבנין בע"מ מכרה את ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ ל-כידן דהרי ו-ירון אדיב תמורת 650 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום