חברה לנכסים ולבנין בע"מ התקשרה בהסכם למכירת עתודות קרקע 27 דונם למגורים בצפון תל אביב

חברה לנכסים ולבנין בע"מ התקשרה בהסכם למכירת עתודות קרקע 27 דונם למגורים בצפון תל אביב

חברה לנכסים ולבנין בע"מ התקשרה בהסכם למכירת עתודות קרקע 27 דונם למגורים בצפון תל אביב תמורת 347 מיליון ₪ ( לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום