חברה לנכסים ולבנין בע"מ בוחנת את מכירת מגדל HSBC במנהטן ניו יורק

חברה לנכסים ולבנין בע"מ בוחנת את מכירת מגדל HSBC במנהטן ניו יורק

חברה לנכסים ולבנין בע"מ בוחנת את מכירת מגדל HSBC במנהטן ניו יורק (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום