חברה לנכסים ובניין בע"מ התקשרה בהסכם למכירת מלוא החזקותיה בישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ

חברה לנכסים ובניין בע"מ התקשרה בהסכם למכירת מלוא החזקותיה בישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ

חברה לנכסים ובניין בע"מ התקשרה בהסכם עם ה"ה כידן דהרי וירון אדיב, למכירת מלוא החזקותיה בישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ תמורת 800 מיליון ש"ח (לדיווח החברה)

שתף את הפרסום