חברה המוחזקת ע"י חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ מוכרת פארקים לוגיסטיים בפולין