חברה בת של אספן גרופ בע"מ התקשרה בהסכם למכירת המרכז הלוגיסטי של טימברלנד בהולנד

חברה בת של אספן גרופ בע"מ התקשרה בהסכם למכירת המרכז הלוגיסטי של טימברלנד בהולנד

חברה בת של אספן גרופ בע"מ התקשרה בהסכם למכירת המרכז הלוגיסטי של טימברלנד בהולנד תמורת 203 מיליון ₪ ( לדיווח אספן ).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום