חברה בת של אלקטרה נדל"ן מכרה מקבץ דיור דירות בארה"ב תמורת כ 31 מיליון דולר