ויתניה בע"מ ונכסי ד.מ.ר (1995) בע"מ במו"מ למכירת 60,000 מ"ר לבנק הפועלים בע"מ ברח' לה-גווארדיה תל אביב

ויתניה בע"מ ונכסי ד.מ.ר (1995) בע"מ במו"מ למכירת 60,000 מ"ר לבנק הפועלים בע"מ ברח' לה-גווארדיה תל אביב

ויתניה בע"מ  יחד עם נכסי ד.מ.ר (1995) בע"מ במו"מ למכירת 60,000 מ"ר של פרויקט ויתניה לבנק הפועלים בע"מ שמקימות ברח' לה-גווארדיה תל אביב (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום